Στρώματα , μαξιλάρια , αναστρώματα και καλύμματα καπιτοναρισμένα με καθαρό βαμβάκι

Στρώματα , μαξιλάρια , αναστρώματα και καλύμματα καπιτοναρισμένα με καθαρό βαμβάκι

Στρώματα , μαξιλάρια , αναστρώματα και καλύμματα καπιτοναρισμένα με καθαρό βαμβάκι