Μαξιλάρια, στρώματα και αναστρώματα από latex επεξεργασμένο σε καλούπια

Επεξεργασμένα σε καλούπια.